Forum Östersjön

Den allmännyttiga ideella föreningen Forum Östersjön bildades 2012. Föreningen har såväl enskilda personer som institutioner som medlemmar. Bland de institutionella medlemmarna finns Uppsala universitet-Campus Gotland, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet samt Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV.

Om Forum Östersjön

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken, bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker, deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner”från Vaxholm till Trelleborg”.

 

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 140 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.

 

Stämma i föreningen Forum Östersjön

Föreningen Forum Östersjön har haft stämma. Ordföranden Jan Larsson kunde rapportera om ett framgångsrikt verksamhetsår – med genomförandet av pilotprojekt i Rädda Burgsviken-projektet i samarbete med IVL och KTH med flera, etableringen av samarbeten med andra vikar runt Gotland, på Åland och Ösel, samt Östersjöveckan i Almedalen. Forum Östersjön är nu erkänd som en drivande lokal kraft i arbetet med att tackla Östersjöns övergödning och att knyta samman miljö och näringspolitiska perspektiv till ett koncept för hållbar blå tillväxt. Forum Östersjön har ambitionen att under de kommande fem åren genomföra i full skala ett samlat åtgärdsprogram i Burgsviken och att i samarbete med högskolor och forskningsinstitut etablera denna vik som ett ”Baltic Sea Living Lab”, dvs en demoplats för hur kustsamhällen kan tackla ett svårt miljöproblem och visa resultat både i form av bättre miljö och bättre ekonomi.

Styrelsen består av ledamöterna Jan Larsson (ordförande), Allan Larsson, Sara Härstedt, Åsa Nilsson-Berling och Bo Isberg samt Jenny Nordin och André Fröling som suppleanter. Föreningens stadgar hittar Du här.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta Forum Östersjöns styrelse skriftligen.

13 + 8 =