Brednäbbad simsnäppa, en ovanlig gäst på Gotland, år 2015. Foto: Erik Fröding

Forum Östersjön

Den allmännyttiga ideella föreningen Forum Östersjön bildades 2012. Föreningen har såväl enskilda personer som institutioner som medlemmar. Bland de institutionella medlemmarna finns KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet samt Heligholm Utveckling AB.

Om föreningen

Öppettider 2018

Utställningen vid Vamlingbo Prästgård öppnar den 1 juli.

 

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken, bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker, deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

 

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.

 

Innovationsplattform

Forum Östersjön – en innovationsplattform på Storsudret.

Föreningen Forum Östersjön har drygt 100 betalande medlemmar, varav några är så kallade institutionella medlemmar. Engagemanget för miljö- och vattenfrågorna hos medlemmarna är stort och viljan att bidra med ideella krafter likaså. Erfarenheten är att praktiskt taget alla åtgärder för Östersjöns miljö kräver ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter som bara kan uppnås när teori och praktik kan mötas. Samarbetet mellan föreningsmedlemmar, företag, universitet, myndigheter och organisationer utgör den innovationsplattform på Storsudret som Forum Östersjön aktivt bidragit till etablerandet av och utgör den samlande kraften för.

Läs mer om Forum Östersjön i detta dokument.

 

Stadgar och årsredovisning

  • Föreningens stadgar hittar Du här.
  • Föreningens senaste årsredovisning hittar Du här.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd gärna nedanstående formulär om Du vill kontakta Forum Östersjöns styrelse skriftligen.

6 + 14 =