Aktuellt

Här presenteras de senaste nyheterna från Forum Östersjön. Tidigare nyheter finner Du i arkivet via "Nyhetsbrev" i menyraden.

Forum Östersjön får uppbackning av Boston Consulting Group

Forum Östersjön har under ett par års tid haft ett informellt samarbete med Boston Consulting Group, BCG. Nu har detta samarbete formaliserats i ett avtal som innebär att BCG ska hjälpa Forum Östersjön att utveckla och sprida kunskap om Rädda Burgsviken-projektet och andra projekt som Forum Östersjön är engagerad i. BCG har visat ett stort engagemang kring frågor om ”blå tillväxt” i Östersjön, dvs samspelet mellan näringspolitik och miljöpolitik och presenterat rapporter om lokala initiativ för arbete och miljö. BCG är en av de största konsultföretagen i världen. Det har verksamhet i hela Östersjöregionen.

Forum Östersjön har sedan tidigare fyra institutionella medlemmar: IVL Svenska Miljöinstitutet, Tekniska högskolan KTH, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum GMV samt Uppsala universitet-Campus Gotland.

Region Gotland vill göra mer för Östersjön

Styrelsen för Region Gotland har beslutat att under våren 2016 medverka i en förstudie rörande havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling och interregionalt arbete i Östersjöregionen. Syftet är att skapa ett fastare samarbete mellan Region Gotland, Uppsala universitet-Campus Gotland och Länsstyrelsen när det gäller strategiskt viktiga vattenrelaterade frågor och att stärka Gotlands positioner i genomförande av EU:s Östersjöstrategi och den svenska havsmiljöstrategin.

Storsudret i utveckling

Vid  en konferens i Visby i januari om Gotlands 92 möjligheter gav Allan Larsson en presentation av utvecklingen på Storsudret. Han underströk att ”Östersjön är en av Gotlands stora utvecklingsmöjligheter – för besöksnäring, miljöteknikföretag, matproduktion”. Klicka här för att ta del av hela presentationen.

Plan för Rädda Burgsviken

Nu har Forum Östersjön presenterat en plan för Rädda-Burgsviken-projektet. Den finns i en rapport till Länsstyrelsen från Steg 2 i projektet. I detta steg har system och tekniker för ”blå tillväxt” undersökts och utvecklats.  Arbetet har bedrivits i samarbete Tekniska Högskolan, KTH, och Svenska Miljöinstitutet.

Kraftsamling för att rädda grunda vikar på Gotland

Initiativ har tagits till att bilda Gotlands havsmiljöförening, bestående av sju lokala organisationer och projekt som vill ta sig an övergödningen i sina grunda vikar och återskapa badplatser och fiskevatten.

Stora Östersjöpriset 2015

Östersjöfonden på Åland delar ut tre priser varje år. Ett av dessa, Stora Östersjöpriset, tilldelades Jan Larsson, ledare för Forum Östersjön för hans insatser för att organisera och genomföra konkreta åtgärder för att komma till rätta med övergödningen av Burgsviken och för den inspiration han ger till andra som vill ta sig an Östersjöns problem på ett praktiskt sätt. Prisutdelningen skedde den 8 maj 2015.

 

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken, bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker, deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Information om öppettider meddelas senare.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 140 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.