Plan för Rädda Burgsviken

Nu har Forum Östersjön presenterat en plan för Rädda-Burgsviken-projektet. Den finns i en rapport till Länsstyrelsen från Steg 2 i projektet. I detta steg har system och tekniker för ”blå tillväxt” undersökts och utvecklats.  Arbetet har bedrivits i samarbete Tekniska...

Stora Östersjöpriset 2015

Östersjöfonden på Åland delar ut tre priser varje år. Ett av dessa, Stora Östersjöpriset, tilldelades Jan Larsson, ledare för Forum Östersjön för hans insatser för att organisera och genomföra konkreta åtgärder för att komma till rätta med övergödningen av Burgsviken...

Nyhetsbrev nr 2 år 2014

Samarbete med Uppsala universitet Uppsala universitet/Campus Gotland har skrivit ett samarbetsavtal med Forum Östersjön. Syftet är att Forum Östersjön ska stödja UU/Campus Gotland i arbetet med de Östersjörelaterade frågor som är formulerade i dokumentet ”Mål och...

Nyhetsbrev nr 1 år 2013

Rädda Burgsviken – så långt har vi kommit Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet ”Rädda Burgsviken”. Projektets idé är att tillsammans med föreningar, markägare, forskare och myndigheter ta reda på vilka åtgärder – både på land och i strandområdena – ...