Rapporter

Nyhetsbrev nr 3 år 2015

Rädda Burgsviken – dags för steg 2 och 3 Forum Östersjön är projektägare för Rädda Burgsviken och genomförde 2013-2014 en förstudie och ett antal pilotprojekt. Dessa har nu utvärderats som grund för en samlad åtgärdsplan. Region Gotland och länsstyrelsen har anslagit...

läs mer

Nyhetsbrev nr 2 år 2014

Samarbete med Uppsala universitet Uppsala universitet/Campus Gotland har skrivit ett samarbetsavtal med Forum Östersjön. Syftet är att Forum Östersjön ska stödja UU/Campus Gotland i arbetet med de Östersjörelaterade frågor som är formulerade i dokumentet ”Mål och...

läs mer

Nyhetsbrev nr 1 år 2013

Rädda Burgsviken – så långt har vi kommit Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet ”Rädda Burgsviken”. Projektets idé är att tillsammans med föreningar, markägare, forskare och myndigheter ta reda på vilka åtgärder – både på land och i strandområdena – ...

läs mer

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Information om öppettider meddelas senare.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 140 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.