Öja skola

Lärare och elever har varit engagerade i arbetet med Rädda Burgsviken under de senaste åren.  De har gjort observationer och mätningar av miljötillståndet i Burgsviken, gjort en modell av Burgsviken och arbetat med boken ”Östersjön för stora och små” i undervisningen. Öja skola har fått mycket erkännande för sitt arbete, bland annat Region Gotlands miljöpris 2014.

Öja Skola

Fond för stöd till undervisning

Förra året fick Öja skola 100.000 kronor för att utveckla undervisningen kring Östersjön med utgångspunkt från Rädda Burgsviken-projektet. Donationen kom från Jan Larsson, ordförande i Forum Östersjön, och Allan Larsson,  sedan de både fått var sitt Östersjöpris. Jan Larsson fick  Stora Östersjöpriset, som delades ut av Östersjöstiftelsen i Mariehamn på Åland den 8 maj. Allan Larsson tilldelades  Östersjöakutens pris, vilket överlämnades i Vamlingbo den 27 juni.

–  Vi vill genom att sätta av pengar till en fond för nya projekt stimulera lärare och elever att visa hur man kan utveckla undervisningen i naturkunskap och samhällskunskap och bli förebild för andra skolor på Gotland, säger Jan och Allan Larsson

Läs mer om de två priserna via dessa länkar:

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.