Brednäbbad simsnäppa, Gnisvärd, 2015. Foto: Erik Fröding

Östersjödagarna

Uppsala Universitet/Campus Gotland och Forum Östersjön har tagit initiativet till att etablera Östersjödagarna i Almedalen, ett gemensamt arrangemang för organisationer, universitet, myndigheter och internationella institutioner som är engagerade i Östersjöfrågor

Östersjödagarna i Almedalen

Seminarier sedan 2014

Den första Östersjöveckan genomfördes i Almedalen 2014 och blev en stor framgång. På en gemensam plats, i hörsalen i Almedalsbiblioteket, pågick seminarier kring Östersjöns miljö och näringslivsutveckling och om andra aktuella Östersjöfrågor. De politiska partierna, såväl riksdagspartierna som de lokala partierna på Gotland, var inbjudna att informera om och debatterade den Östersjöpolitik som de går till val på.

Den andra Östersjöveckan genomfördes 2015. Du kan se seminarierna live och i efterhand på webben via denna länk.

För 2016 koncentreras Östersjöveckan till onsdag den 6 och torsdag den 7 juli, och kallas därför år 2016 för Östersjödagarna istället för Östersjöveckan.  Arbete med programmet pågår.

– Det pågår viktig forskning om Östersjöregionens utmaningar på flera olika lärosäten och center runt Östersjön och viktig kunskap finns utspridd i många olika organisationer. Med Östersjöveckan vill vi samla ihop detta betydelsefulla kunnande och passa på att belysa och debattera Östersjöns och regionens framtid ur en mängd olika perspektiv, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

I arbetet med att organisera och genomföra Östersjöveckan deltar förutom Forum Östersjön och Uppsala Universitet/Campus Gotland ett flertal organisationer och forskningscentra, bland annat WWF, Hållbara Hav, Naturskyddsföreningen, Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Center, Council of Baltic Sea States, Baltic Sea Action Group, BSAG. Gunilla Rosenqvist, Uppsala universitet-Campus Gotland är koordinator.

Östersjödagarna har finansierats av Formas, IVL och HaV genom kontanta bidrag och av Uppsala universitet och medverkande organisationer genom lokaler, teknik, arbetsinsatser och andra former av ”in-kind” bidrag.

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Information om öppettider meddelas senare.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 140 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.