Brednäbbad simsnäppa, Gnisvärd, 2015. Foto: Erik Fröding

Östersjödagarna

Uppsala Universitet/Campus Gotland och Forum Östersjön har tagit initiativet till att etablera Östersjödagarna i Almedalen, ett gemensamt arrangemang för organisationer, universitet, myndigheter och internationella institutioner som är engagerade i Östersjöfrågor

Östersjödagarna i Almedalen

Seminarier sedan 2014

Östersjödagarna genomförs varje år under Almedalsveckan sedan 2014. Det är Forum Östersjön och Campus Gotland som är initiativtagare.  På en gemensam plats, i hörsalen i Almedalsbiblioteket, genomförs seminarier kring Östersjöns miljö och näringslivsutveckling och om andra aktuella Östersjöfrågor.

– Det pågår viktig forskning om Östersjöregionens utmaningar på flera olika lärosäten och center runt Östersjön och viktig kunskap finns utspridd i många olika organisationer. Med Östersjödagarna vill vi samla detta betydelsefulla kunnande och belysa och debattera Östersjöns och regionens framtid ur en mängd olika perspektiv, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

I arbetet med att organisera och genomföra Östersjöveckan deltar förutom Forum Östersjön och Uppsala Universitet/Campus Gotland ett flertal organisationer och forskningscentra, bland annat WWF, Hållbara Hav, Naturskyddsföreningen, Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Center, Council of Baltic Sea States, Baltic Sea Action Group, BSAG. Gunilla Rosenqvist, Blå Centrum på Gotland är koordinator.

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.