Östersjöforum

Östersjöforum, som är föreningens rådgivande kommitté består av forskare, beslutsfattare, opinionsbildare och praktiker. Senaste mötet hölls den 1 juli 2017. Kommittén består av ett 70-tal personer och arbetar på tema ”Hållbar blå tillväxt”, dvs synergin mellan miljöpolitik och näringspolitik. Kommittén har ett möte om året, dagen före Almedalsveckan. Det hålls i Forum Östersjön utställningslokaler i Vamlingbo. Mötet fungerar som upptakt till Östersjöveckan i Almedalen. Nästa möte hålls den 30 juni 2018.

Östersjöforum 2014-2017

Östersjöforum 2017

Östersjöforum hölls för åttonde året i rad i Vamlingbo prästgård under ledning av landshövding Cecilia Schelin-Seidegård. Fler deltagare än tidigare år – forskare, praktiker och beslutsfattare. Tema ”hållbar blå tillväxt”, både miljö och näringslivsutveckling.

Mötet inleddes med en rapport från FNs havsmiljökonferens i New York av professor Lena Gipperth, Göteborgs universitet, och Joakim Odelberg, SVT. Östen Ekengren, IVL Svenska miljöinstitutet knöt ihop det globala och lokala och Åsa Ranung, presenterade WWFs scenarier för Östersjön. Rapporterna från FN-konferensen visar att det nu börjar hända något på det internationella planet, vilket skapar ny energi också för det nationella och lokala arbetet.

Det lokala Östersjöarbetet presenterades och diskuterades under rubriken ”Från vattenbrist till hållbar blå tillväxt – kan Gotland bli föregångare?” Jan Larsson presenterade pågående och planerade projekt inom ramen för ”Rädda Burgsviken” och Kenneth Challis berättade om arbetet i Valleviken, Gotlands övriga vikar och Gotlands havsmiljöförening. Östen Ekengren presenterade sedan IVL och Forum Östersjöns arbete med vattenförsörjningen på Storsudret. IVL har sökt pengar från Vinnova och EU för utvecklingsprojekt, en testbädd, för att minska avrinningen och stabiliseras grundvattnet. Arbetet för att etablera Storsudret som en testbädd för innovationer för vattenhushållning,  ger en ny dimension till Forum Östersjöns verksamhet.

Därefter ställdes frågan ”Vad kan vi lära av Ålands Östersjöprojekt?” Carina Aaltonen, f d miljöminister och Lotta Nummelin, Östersjöfonden, berättade om ”Rädda Lumparn”, som har startats med inspiration från Gotland, och som nu har tagit sig igenom många hinder och kan visa resultat. Forum Östersjöns samarbete med Åland är inspirerande – och ger intressanta erfarenheter som vi kommer att ha god nytta av på Gotland.

Folke Rydén visade ett avsnitt ur nya Östersjön-filmen och berättade om det genomslag som de tidigare filmerna har fått. Tina Elfwing och Christoph Humborg, Stockholms universitet redovisade nya forskningsbaserade perspektiv på fyra områden: övergödning, fisk och fiske, miljögifter samt havets livsmiljöer. Anders Stigebrandt redovisade forskningsprojekt som visar hur tillförseln av fosfor har minskat, men samtidigt har fosfor från de döda bottnarna förvärrat situationen i Östersjön.

Många av rapporterna gav en positiv bild av utvecklingen. Det gällde dock inte torskfisket och torskbeståndet. Conrad Stralka, BS2020, visade hur bottentrålningen av torsk nu har tagit torskbeståendet till ett sådant kritisk läge att ett förbud mot trålning är nödvändigt för att få till stånd ett hållbart torskfiske.

Kjell Larsson, Linnéuniversitetet, rapporterade om den utvidgade skyddade marina zonen söder om Gotland och om konflikten mellan sjöfart och det marina skyddet. Fredrik Gröndahl KTH, berättade om KTHs arbete för blå tillväxt och om den undervisning som KTH bedriver på Storsudret med Burgsviken som bas.

Gunilla Rosenqvist, föreståndare för Blått centrum på Gotland, sammanfattade dagen och bjöd in till Östersjödagarna i Almedalen.

Mycket av det som vi diskuterade i Östersjöforum presenterades sedan under Östersjödagarna i Almedalen. Innehållsrika presentationer, intresserad publik på plats, och videoutsändning som gör att vi nådda ut till många fler.  ”Hållbar blå tillväxt – kan Gotland fungera som en föregångare?” var frågan för ett av seminarierna. Ja, om det som vi nu arbetar med och planerar att göra kommer att lyckas, kan Gotland fungera som utvecklingsområde i Östersjön, som ett ”Baltic Sea Living Lab”. Vi räknar med att ha mycket att redovisa vid nästa års Östersjöforum den 30 juni och vid Östersjödagarna i Almedalen.

Presentationer från årets möte finns här:

 

Östersjöforum 2016

Blå tillväxt – tema för Östersjöforum 2016

Östersjöforum hölls för åttonde året i rad i Vamlingbo prästgård under Cecilia Schelin-Seidegårds ledning. Fler deltagare än tidigare år – forskare, praktiker och beslutsfattare. Tema ”hållbar blå tillväxt”, både miljö och näringslivsutveckling.

Fredrik Gröndahl, KTH, gav forskarens beskrivning av ”blå tillväxt”. Jan Larsson berättade om hur det kan gå till i praktiken i form av landbaserad fiskodling och tomatodling i Burgsvik och havspool i Fide som skapar cirkulation i Burgsvikens inre del och som ger Fide Gotlands renaste och varmaste badvatten.

Arbetet med ”Rädda Burgsviken” har nu fått sex efterföljare på Gotland, lokala projekt som samarbetar inom ramen för Gotlands havsmiljöförening. Hans Eriksson, Lergravsviken och  Kenneth Challis,  Valleviken, rapporterade om sina projekt. Gotland samarbetar med Åland, som driver ett eget projekt, ”Rädda Lumparn”, vilket presenterades av Carina Aaltonen, tidigare miljöminister i landskapsregeringen, och Lotta Nummelin, Östersjöfonden.

Gotland kommer att få ett Blått Centrum för vattenfrågor. Om detta rapporterade Gunilla Rosenquist, Campus Gotland, Jonas Nilsson,   Region Gotland och Karin Fager, Länsstyrelsen på Gotland – ett stort steg för att ge vatten och Östersjöfrågorna en starkare ställning i det gemensamma arbete för Gotland.

Seminariet startade i det lokala gotländska perspektivet, gick vidare med Östersjösamarbetet och slutade  i ”The Global Bays”, det planerade samarbetet med Chesapeake Bay i USA och Bohai-havet i Kina. Östen Ekengren, IVL, rapporterade om förberedelserna för ett första av tre seminarier, vilket ska äga rum i Washington i höst.

Östersjöforum gjorde sedan en djupdykning i havet med hjälp av Joakim Odelberg, Mitt i naturen, SVT.

Åke Hagström, svensk havsforsknings grand old man,  svarade för årets Östersjöföreläsning, en polemisk tankeställare; “ Vår bild av och vägen mot en sekulariserad natur”.

Östersjöforum innehöll också rapporter om forskning och framsteg. Tina Elfwing, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Östen Ekengren, IVL, Kjell Larsson, Linneuniversitetet, Lena Gipperth, GMV i Göteborg samt Carl-Gustaf Lundin berättade om nyheter inom sina forskningsområden. Gunilla Rosenqvist, Campus Gotland, sammanfattade dagen och presenterade programmet för Östersjödagarna i Almedalen.

Östersjöforum 2015

Vid det senaste mötet i juni 2015 gjordes bland annat följande presentationer:

Östersjöforum 2014

Vid Östersjöforums möte 2014 presenterade

Medlemmar 2016

Medlemmar i den rådgivande kommittén presenteras detta pdf-dokument.