Östersjöforum

Östersjöforum, som är föreningens rådgivande kommitté består av forskare, beslutsfattare, opinionsbildare och praktiker. Nästa möte kommer att hållas den 1 juli 2017. Kommittén består av ett 70-tal personer och arbetar på tema ”Havet som resurs”, dvs synergin mellan miljöpolitik och näringspolitik. Kommittén har ett möte om året, dagen före Almedalsveckan. Det hålls i Forum Östersjön utställningslokaler i Vamlingbo. Mötet fungerar som upptakt till Östersjöveckan i Almedalen.

Östersjöforum 2014-2016

Östersjöforum 2016

Blå tillväxt – tema för Östersjöforum 2016

Östersjöforum hölls för åttonde året i rad i Vamlingbo prästgård under Cecilia Schelin-Seidegårds ledning. Fler deltagare än tidigare år – forskare, praktiker och beslutsfattare. Tema ”hållbar blå tillväxt”, både miljö och näringslivsutveckling.

Fredrik Gröndahl, KTH, gav forskarens beskrivning av ”blå tillväxt”. Jan Larsson berättade om hur det kan gå till i praktiken i form av landbaserad fiskodling och tomatodling i Burgsvik och havspool i Fide som skapar cirkulation i Burgsvikens inre del och som ger Fide Gotlands renaste och varmaste badvatten.

Arbetet med ”Rädda Burgsviken” har nu fått sex efterföljare på Gotland, lokala projekt som samarbetar inom ramen för Gotlands havsmiljöförening. Hans Eriksson, Lergravsviken och  Kenneth Challis,  Valleviken, rapporterade om sina projekt. Gotland samarbetar med Åland, som driver ett eget projekt, ”Rädda Lumparn”, vilket presenterades av Carina Aaltonen, tidigare miljöminister i landskapsregeringen, och Lotta Nummelin, Östersjöfonden.

Gotland kommer att få ett Blått Centrum för vattenfrågor. Om detta rapporterade Gunilla Rosenquist, Campus Gotland, Jonas Nilsson,   Region Gotland och Karin Fager, Länsstyrelsen på Gotland – ett stort steg för att ge vatten och Östersjöfrågorna en starkare ställning i det gemensamma arbete för Gotland.

Seminariet startade i det lokala gotländska perspektivet, gick vidare med Östersjösamarbetet och slutade  i ”The Global Bays”, det planerade samarbetet med Chesapeake Bay i USA och Bohai-havet i Kina. Östen Ekengren, IVL, rapporterade om förberedelserna för ett första av tre seminarier, vilket ska äga rum i Washington i höst.

Östersjöforum gjorde sedan en djupdykning i havet med hjälp av Joakim Odelberg, Mitt i naturen, SVT.

Åke Hagström, svensk havsforsknings grand old man,  svarade för årets Östersjöföreläsning, en polemisk tankeställare; “ Vår bild av och vägen mot en sekulariserad natur”.

Östersjöforum innehöll också rapporter om forskning och framsteg. Tina Elfwing, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Östen Ekengren, IVL, Kjell Larsson, Linneuniversitetet, Lena Gipperth, GMV i Göteborg samt Carl-Gustaf Lundin berättade om nyheter inom sina forskningsområden. Gunilla Rosenqvist, Campus Gotland, sammanfattade dagen och presenterade programmet för Östersjödagarna i Almedalen.

Presentationer från årets möte publiceras inom kort.

Östersjöforum 2015

Vid det senaste mötet i juni 2015 gjordes bland annat följande presentationer:

Östersjöforum 2014

Vid Östersjöforums möte 2014 presenterade

Medlemmar 2016

Medlemmar i den rådgivande kommittén presenteras detta pdf-dokument.

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Information om öppettider meddelas senare.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 140 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.