Näsudden sedd från Burgsviks hamn, 2015. Foto: Erik Fröding

ÖstersjöInitiativet

Östersjöinitiativet är ett samarbete mellan elva svenska kommuner/regioner, som är beroende av ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet. Dessa kommuner/regioner vill på ett handfast sätt omsätta de politiska riktlinjerna inom HELCOM, EU och den svenska havsmiljöpolitiken till åtgärder som förbättrar förhållandet i och runt Östersjön.

ÖstersjöInitiativet

Ett samarbete mellan elva kommuner och regioner
Östersjöinitiativet består av Region Gotland, Kalmarsundskommissionen med alla kustkommuner i regionen, Simrishamn, Trelleborg, Vaxholm, Valdemarsvik och Värmdö kommuner. Ytterligare ett antal kustkommuner har anmält intresse att delta i samarbetet. Parterna har skrivit under en Östersjödeklaration. Den anger tre prioriteringar som parterna anser grundläggande för såväl det nationella som lokala arbetet för att nå framgång:

  • Havet som resurs,
  • Medborgardriven havsförvaltning,
  • Uthålliga, stabila och samordnade resurser.

För mer information se http://www.ostersjoinitiativet.se/

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.