Näsudden sedd från Burgsviks hamn, 2015. Foto: Erik Fröding

ÖstersjöInitiativet

Östersjöinitiativet är ett samarbete mellan elva svenska kommuner/regioner, som är beroende av ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet. Dessa kommuner/regioner vill på ett handfast sätt omsätta de politiska riktlinjerna inom HELCOM, EU och den svenska havsmiljöpolitiken till åtgärder som förbättrar förhållandet i och runt Östersjön.

ÖstersjöInitiativet

Ett samarbete mellan elva kommuner och regioner
Östersjöinitiativet består av Region Gotland, Kalmarsundskommissionen med alla kustkommuner i regionen, Simrishamn, Trelleborg, Vaxholm, Valdemarsvik och Värmdö kommuner. Ytterligare ett antal kustkommuner har anmält intresse att delta i samarbetet. Parterna har skrivit under en Östersjödeklaration. Den anger tre prioriteringar som parterna anser grundläggande för såväl det nationella som lokala arbetet för att nå framgång:

  • Havet som resurs,
  • Medborgardriven havsförvaltning,
  • Uthålliga, stabila och samordnade resurser.

För mer information se http://www.ostersjoinitiativet.se/