Burgsviken från ovan. Foto: Gunnar Britse

Rädda Burgsviken

Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken. Viken sträcker sig från Fide i norr till Burgsvik i söder och gränsar till Öja, Fide och Näs socknar. Den är Gotlands största havsvik, en mil lång och en halv mil bred med 2 mil kust. Den kan beskrivas som en miniatyr av Östersjön – en grund vik, i vilken ett tiotal större vattendrag och två kommunala avloppssystem mynnar ut och tillför näringsämnen. Det som en gång i tiden var attraktiva badstränder och fiskevatten har nu ersatts av vassruggar och igenslammade bottnar. Burgsviken är fortfarande en skönhet, särskilt när solen går ner i väster, men en skönhet i miljömässigt förfall. Projektet syftar till att återskapa en attraktiv havsvik för boende och besökare med badstränder och fiskevatten och att därmed bidra till en uthållig mark- och vattenhushållning.

Projektet består av följande steg:

 

  1. Förstudie. I ett första steg har Forum Östersjön i samarbete med föreningar, markägare, samhällets myndigheter och forskare genomfört en förstudie som gav svar på vilka åtgärder som kan genomföras för att förbättra Burgsvikens miljö – både på land och i strandområdena.
  2. I det andra steget har ett antal åtgärder genomförts och utvärderats. Arbetet har till vissa delar bedrivits i samarbete med Tekniska Högskolan, KTH, och IVL Svenska Miljöinstitutet och med assistans av lokala entreprenörer.
  3. Det tredje steget har fokus lagts på åtgärder som kan rymmas under begreppet ”Blå tillväxt ”

Våra pågående projekt

I denna fil kan du hitta mer information om våra pågående projekt.