Burgsviken från ovan. Foto: Gunnar Britse

Rädda Burgsviken

Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken. Viken sträcker sig från Fide i norr till Burgsvik i söder och gränsar till Öja, Fide och Näs socknar. Den är Gotlands största havsvik, en mil lång och en halv mil bred med 2 mil kust. Den kan beskrivas som en miniatyr av Östersjön – en grund vik, i vilken ett tiotal större vattendrag och två kommunala avloppssystem mynnar ut och tillför näringsämnen. Det som en gång i tiden var attraktiva badstränder och fiskevatten har nu ersatts av vassruggar och igenslammade bottnar. Burgsviken är fortfarande en skönhet, särskilt när solen går ner i väster, men en skönhet i miljömässigt förfall. Projektet syftar till att återskapa en attraktiv havsvik för boende och besökare med badstränder och fiskevatten och att därmed bidra till en uthållig mark- och vattenhushållning. Projektet består av följande steg:

  1. Förstudie. I ett första steg har Forum Östersjön i samarbete med föreningar, markägare, samhällets myndigheter och forskare genomfört en förstudie som gav svar på vilka åtgärder som kan genomföras för att förbättra Burgsvikens miljö – både på land och i strandområdena.
  2. I det andra steget har ett antal åtgärder genomförts och utvärderats. Arbetet har till vissa delar bedrivits i samarbete med Tekniska Högskolan, KTH, och IVL Svenska Miljöinstitutet och med assistans av lokala entreprenörer.
  3. Det tredje steget har fokus lagts på åtgärder som kan rymmas under begreppet ”Blå tillväxt ” Några av de insatser vi just nu arbetar med:
  • En provodling med salix i ”släke”. Avsikten är att se om det går att med salix minska halten av kadmium i släken och därmed göra den mer attraktiv som bädd för trädgårdsodlingar.
  • Forum Östersjön har i år påtagit sig rollen som arrendator av vassbevuxen mark tillhörig ett antal olika markägare för att i nästa steg engagera en mjölkbonde för bete.
  • Tillsammans med några driftiga jordbrukare, en växthusodlare och en restauratör genomför vi en förstudie för att se på möjligheten att etablera en landbaserad fiskodling i samverkan med växthusodling.
  • Vi bygger en havspool i Fide med syftet att stärka Burgsvikens attraktionskraft samtidigt som vi syresätter vikens innersta delar.
  • I Näs socken bygger vi uppströms en gårdsanpassad fosforfälla i samverkan med en fårfarmare. Fler fällor kommer att byggas.Framåt handlar det om köpet av Burgsviks hamn och utvecklingen där – ett mångfacetterat projekt med många spännande delar.

Undervattensfilm från Burgsviken av Joakim Odelberg

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.