Födosökande gotlandssnok, Grumpviken, Vamlingbo 2016. Foto: Erik Fröding

Sju vikar

Gotlands Havsmiljöförening har till uppgift att stödja och stimulera lokal medborgarstyrd havsförvaltning och utvecklingen av den ”blå näringen” på Gotland. I föreningen ingår intressenter från följande sju vikar: Vägumeviken, Lergrav, Valleviken, Lausviken, Östergarn, Austarviken och Burgsviken.

Sju gotlandsvikar i samverkan

Verksamheten skall enligt stadgarna omfatta:

  • folkbildning och kunskapsutbyte
  • dialog med och inflytande på lokala och nationella myndigheter
  • samverkan med universitet, högskolor och nationella nätverk
  • övergripande projektverksamhet

Föreningen kommer under våren 2016 att utbyta erfarenheter och ambitioner med såväl Länsstyrelsen som Region Gotland. Därefter kommer man att upprätta en handlingsplan med strategier och verksamheter med målet att förbättra miljön i de sju vikarna.