Födosökande gotlandssnok, Grumpviken, Vamlingbo 2016. Foto: Erik Fröding

Sju vikar

Gotlands Havsmiljöförening har till uppgift att stödja och stimulera lokal medborgarstyrd havsförvaltning och utvecklingen av den ”blå näringen” på Gotland. I föreningen ingår intressenter från följande sju vikar: Vägumeviken, Lergrav, Valleviken, Lausviken, Östergarn, Austarviken och Burgsviken.

Sju gotlandsvikar i samverkan

Verksamheten skall enligt stadgarna omfatta:

  • folkbildning och kunskapsutbyte
  • dialog med och inflytande på lokala och nationella myndigheter
  • samverkan med universitet, högskolor och nationella nätverk
  • övergripande projektverksamhet

Föreningen kommer under våren 2016 att utbyta erfarenheter och ambitioner med såväl Länsstyrelsen som Region Gotland. Därefter kommer man att upprätta en handlingsplan med strategier och verksamheter med målet att förbättra miljön i de sju vikarna.

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.