.

Om föreningen

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker, deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen. 

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 5167-0404. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr. 

Innovationsplattform

Forum Östersjön – en innovationsplattform på Storsudret.

Föreningen Forum Östersjön har drygt 130 betalande medlemmar, varav några är så kallade institutionella medlemmar. Engagemanget för miljö- och vattenfrågorna hos medlemmarna är stort och viljan att bidra med ideella krafter likaså. Erfarenheten är att praktiskt taget alla åtgärder för Östersjöns miljö kräver ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter som bara kan uppnås när teori och praktik kan mötas. Samarbetet mellan föreningsmedlemmar, företag, universitet, myndigheter och organisationer utgör den innovationsplattform på Storsudret som Forum Östersjön aktivt bidragit till etablerandet av och utgör den samlande kraften för. 

Stadgar

Föreningens stadgar hittar Du här.

Kontakt

Forum Östersjön

c/o Jan Larsson
Vamlingbo Simunder 181
623 31 Burgsvik
e-post: forum-info (at) forumostersjon.se