Nyhetsbrev nr 1 år 2013

Rädda Burgsviken – så långt har vi kommit Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet ”Rädda Burgsviken”. Projektets idé är att tillsammans med föreningar, markägare, forskare och myndigheter ta reda på vilka åtgärder – både på land och i strandområdena – ...