Nyhetsbrev nr 2 år 2014

Samarbete med Uppsala universitet Uppsala universitet/Campus Gotland har skrivit ett samarbetsavtal med Forum Östersjön. Syftet är att Forum Östersjön ska stödja UU/Campus Gotland i arbetet med de Östersjörelaterade frågor som är formulerade i dokumentet ”Mål och...