Stora Östersjöpriset 2015

Östersjöfonden på Åland delar ut tre priser varje år. Ett av dessa, Stora Östersjöpriset, tilldelades Jan Larsson, ledare för Forum Östersjön för hans insatser för att organisera och genomföra konkreta åtgärder för att komma till rätta med övergödningen av Burgsviken...