Forum Östersjön samverkar med lokala organisationer på Åland och Ösel kring grunda vikar och åtgärder för Östersjön.