Initiativ har tagits till att bilda Gotlands havsmiljöförening, bestående av sju lokala organisationer och projekt som vill ta sig an övergödningen i sina grunda vikar och återskapa badplatser och fiskevatten.