Plan för Rädda Burgsviken

Nu har Forum Östersjön presenterat en plan för Rädda-Burgsviken-projektet. Den finns i en rapport till Länsstyrelsen från Steg 2 i projektet. I detta steg har system och tekniker för ”blå tillväxt” undersökts och utvecklats.  Arbetet har bedrivits i samarbete Tekniska...