Nyhetsbrev nr 3 år 2015

Rädda Burgsviken – dags för steg 2 och 3 Forum Östersjön är projektägare för Rädda Burgsviken och genomförde 2013-2014 en förstudie och ett antal pilotprojekt. Dessa har nu utvärderats som grund för en samlad åtgärdsplan. Region Gotland och länsstyrelsen har anslagit...