Forum Östersjön får uppbackning av Boston Consulting Group

Forum Östersjön har under ett par års tid haft ett informellt samarbete med Boston Consulting Group, BCG. Nu har detta samarbete formaliserats i ett avtal som innebär att BCG ska hjälpa Forum Östersjön att utveckla och sprida kunskap om Rädda Burgsviken-projektet och...

Region Gotland vill göra mer för Östersjön

Styrelsen för Region Gotland har beslutat att under våren 2016 medverka i en förstudie rörande havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling och interregionalt arbete i Östersjöregionen. Syftet är att skapa ett fastare samarbete...

Storsudret i utveckling

Vid  en konferens i Visby i januari om Gotlands 92 möjligheter gav Allan Larsson en presentation av utvecklingen på Storsudret. Han underströk att ”Östersjön är en av Gotlands stora utvecklingsmöjligheter – för besöksnäring, miljöteknikföretag, matproduktion”....