Forum Östersjön har under ett par års tid haft ett informellt samarbete med Boston Consulting Group, BCG. Nu har detta samarbete formaliserats i ett avtal som innebär att BCG ska hjälpa Forum Östersjön att utveckla och sprida kunskap om Rädda Burgsviken-projektet och andra projekt som Forum Östersjön är engagerad i. BCG har visat ett stort engagemang kring frågor om ”blå tillväxt” i Östersjön, dvs samspelet mellan näringspolitik och miljöpolitik och presenterat rapporter om lokala initiativ för arbete och miljö. BCG är en av de största konsultföretagen i världen. Det har verksamhet i hela Östersjöregionen.

Forum Östersjön har sedan tidigare fyra institutionella medlemmar: IVL Svenska Miljöinstitutet, Tekniska högskolan KTH, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum GMV samt Uppsala universitet-Campus Gotland.