Styrelsen för Region Gotland har beslutat att under våren 2016 medverka i en förstudie rörande havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling och interregionalt arbete i Östersjöregionen. Syftet är att skapa ett fastare samarbete mellan Region Gotland, Uppsala universitet-Campus Gotland och Länsstyrelsen när det gäller strategiskt viktiga vattenrelaterade frågor och att stärka Gotlands positioner i genomförande av EU:s Östersjöstrategi och den svenska havsmiljöstrategin.