Många besökare, många bidrag

Stort intresse för utställningen Forum Östersjöns, rapporterar Sara Härstedt-Carlsson, som är värd i sommar. Entrén är gratis, men besökarna är välkomna att bidra. Många lämnar en sedel, andra swishar pengar. Föreningen Forum Östersjön har fått många nya medlemmar,...

Byggstart för havspoolen i Fide

Anläggningsarbetet på Havspoolen i Fideviken startar på sensommaren. Poolen som blir 20 meter i diameter kommer att ligga ett stycke ut i viken. Via en brygga når man ut till poolen. Vattnet i poolen kommer att vara renare än i viken, botten kommer att bestå av sand...

Forum Östersjön i Almedalen

Forum Östersjön medverkade vid två seminarier under Östersjödagarna i Almedalen början på juli. Jan Larsson berättade om projektet Rädda Burgsviken, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet,  informerade om det projekt som man planerar att genomföra på Storsudret...

Östersjöforum i Vamlingbo prästgård den 1 juli

Årets Östersjöforum handlade både om globala och lokala frågor. Lena Gipperth från Göteborgs universitet rapporterade om FNs havsmiljökonferens i början på juni och Joakim Odelberg lämnade en entusiastisk videorapport från konferensen. Ett lyft för havsmiljöfrågorna,...

Blå centrum bildat, Gunilla Rosenqvist föreståndare

Region Gotland, länsstyrelsen och Campus Gotland har enats om att bilda ett Blått Centrum Gotland, en institution som ska arbete i gränsen mellan näringslivsutveckling och åtgärder för en bättre havsmiljö. Verksamheten kommer att starta 2018. Gunilla Rosenqvist, med...