Region Gotland, länsstyrelsen och Campus Gotland har enats om att bilda ett Blått Centrum Gotland, en institution som ska arbete i gränsen mellan näringslivsutveckling och åtgärder för en bättre havsmiljö. Verksamheten kommer att starta 2018. Gunilla Rosenqvist, med bakgrund i Campus Gotland och Trondheims universitet, har utsetts till föreståndare.