Anläggningsarbetet på Havspoolen i Fideviken startar på sensommaren. Poolen som blir 20 meter i diameter kommer att ligga ett stycke ut i viken. Via en brygga når man ut till poolen. Vattnet i poolen kommer att vara renare än i viken, botten kommer att bestå av sand och vattnet kommer att vara 3-5 grader varmare än vattnet i någon annan badplats på Gotland.