Forum Östersjön medverkade vid två seminarier under Östersjödagarna i Almedalen början på juli. Jan Larsson berättade om projektet Rädda Burgsviken, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet,  informerade om det projekt som man planerar att genomföra på Storsudret om vattenförsörjning och vattenhushållning. Kenneth Challis, Gotlands havsmiljöförening, presenterade arbetet i de andra sex vikarna, som genomför liknande insatser som de som Forum Östersjön gör i Burgsviken.  Åsa Ranung, WWF, kommenterade presentationerna på temat ”Hållbar blå tillväxt – kan Gotland bli föregångare?” Jo, om det pågående arbetet lyckas, kommer många att vilja ta efter Gotland. För mer information, klicka här.