Aktuellt

Här presenteras de senaste nyheterna från Forum Östersjön. Tidigare nyheter finner Du i arkivet via "Nyhetsbrev" i menyraden.

Öppettider för Forum Östersjön

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

 

Många besökare, många bidrag

Stort intresse för utställningen Forum Östersjöns, rapporterar Sara Härstedt-Carlsson, som är värd i sommar. Entrén är gratis, men besökarna är välkomna att bidra. Många lämnar en sedel, andra swishar pengar. Föreningen Forum Östersjön har fått många nya medlemmar, 20-tal i sommar. Nu är medlemsantalet 110.

Byggstart för havspoolen i Fide

Anläggningsarbetet på Havspoolen i Fideviken startar på sensommaren. Poolen som blir 20 meter i diameter kommer att ligga ett stycke ut i viken. Via en brygga når man ut till poolen. Vattnet i poolen kommer att vara renare än i viken, botten kommer att bestå av sand och vattnet kommer att vara 3-5 grader varmare än vattnet i någon annan badplats på Gotland.

Forum Östersjön i Almedalen

Forum Östersjön medverkade vid två seminarier under Östersjödagarna i Almedalen början på juli. Jan Larsson berättade om projektet Rädda Burgsviken, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet,  informerade om det projekt som man planerar att genomföra på Storsudret om vattenförsörjning och vattenhushållning. Kenneth Challis, Gotlands havsmiljöförening, presenterade arbetet i de andra sex vikarna, som genomför liknande insatser som de som Forum Östersjön gör i Burgsviken.  Åsa Ranung, WWF, kommenterade presentationerna på temat ”Hållbar blå tillväxt – kan Gotland bli föregångare?” Jo, om det pågående arbetet lyckas, kommer många att vilja ta efter Gotland. För mer information, klicka här.

Östersjöforum i Vamlingbo prästgård den 1 juli

Årets Östersjöforum handlade både om globala och lokala frågor. Lena Gipperth från Göteborgs universitet rapporterade om FNs havsmiljökonferens i början på juni och Joakim Odelberg lämnade en entusiastisk videorapport från konferensen. Ett lyft för havsmiljöfrågorna, var det samlade intrycket. För mer information, klicka här.

Blå centrum bildat, Gunilla Rosenqvist föreståndare

Region Gotland, länsstyrelsen och Campus Gotland har enats om att bilda ett Blått Centrum Gotland, en institution som ska arbete i gränsen mellan näringslivsutveckling och åtgärder för en bättre havsmiljö. Verksamheten kommer att starta 2018. Gunilla Rosenqvist, med bakgrund i Campus Gotland och Trondheims universitet, har utsetts till föreståndare.

Forum Östersjön får uppbackning av Boston Consulting Group

Forum Östersjön har under ett par års tid haft ett informellt samarbete med Boston Consulting Group, BCG. Nu har detta samarbete formaliserats i ett avtal som innebär att BCG ska hjälpa Forum Östersjön att utveckla och sprida kunskap om Rädda Burgsviken-projektet och andra projekt som Forum Östersjön är engagerad i. BCG har visat ett stort engagemang kring frågor om ”blå tillväxt” i Östersjön, dvs samspelet mellan näringspolitik och miljöpolitik och presenterat rapporter om lokala initiativ för arbete och miljö. BCG är en av de största konsultföretagen i världen. Det har verksamhet i hela Östersjöregionen.

Forum Östersjön har sedan tidigare fyra institutionella medlemmar: IVL Svenska Miljöinstitutet, Tekniska högskolan KTH, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum GMV samt Uppsala universitet-Campus Gotland.

Region Gotland vill göra mer för Östersjön

Styrelsen för Region Gotland har beslutat att under våren 2016 medverka i en förstudie rörande havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling och interregionalt arbete i Östersjöregionen. Syftet är att skapa ett fastare samarbete mellan Region Gotland, Uppsala universitet-Campus Gotland och Länsstyrelsen när det gäller strategiskt viktiga vattenrelaterade frågor och att stärka Gotlands positioner i genomförande av EU:s Östersjöstrategi och den svenska havsmiljöstrategin.

Storsudret i utveckling

Vid  en konferens i Visby i januari om Gotlands 92 möjligheter gav Allan Larsson en presentation av utvecklingen på Storsudret. Han underströk att ”Östersjön är en av Gotlands stora utvecklingsmöjligheter – för besöksnäring, miljöteknikföretag, matproduktion”. Klicka här för att ta del av hela presentationen.

Nyhetsbrev nr 3 år 2015

Rädda Burgsviken – dags för steg 2 och 3

Forum Östersjön är projektägare för Rädda Burgsviken och genomförde 2013-2014 en förstudie och ett antal pilotprojekt. Dessa har nu utvärderats som grund för en samlad åtgärdsplan. Region Gotland och länsstyrelsen har anslagit 400.000 kronor för steg 2, som innebär ett fortsatt arbete under 2015-2016 för att vidmakthålla resultatet av de vidtagna pilotåtgärderna. Vidare har Svenska Institutet anslagit ”seed money” för arbete med en ansökan till EU Central Baltic om finansiering av åtgärdsplanen 2016-2019. läs mer…

Silvertärna, Grumpe, Vamlingbo, maj 2015. Foto: Erik Fröding

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken, bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker, deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner ”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo prästgård håller öppet sön, tis, ons, tor kl 12-16 fram till den 20 augusti.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 190 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.