Öja skola

Lärare och elever har varit engagerade i arbetet med Rädda Burgsviken under de senaste åren.  De har gjort observationer och mätningar av miljötillståndet i Burgsviken, gjort en modell av Burgsviken och arbetat med boken ”Östersjön för stora och små” i undervisningen. Öja skola har fått mycket erkännande för sitt arbete, bland annat Region Gotlands miljöpris 2014.

Öja Skola

Fond för stöd till undervisning
Förra året fick Öja skola 100.000 kronor för att utveckla undervisningen kring Östersjön med utgångspunkt från Rädda Burgsviken-projektet. Donationen kom från Jan Larsson, ordförande i Forum Östersjön, och Allan Larsson,  sedan de både fått var sitt Östersjöpris. Jan Larsson fick  Stora Östersjöpriset, som delades ut av Östersjöstiftelsen i Mariehamn på Åland den 8 maj. Allan Larsson tilldelades  Östersjöakutens pris, vilket överlämnades i Vamlingbo den 27 juni.

–  Vi vill genom att sätta av pengar till en fond för nya projekt stimulera lärare och elever att visa hur man kan utveckla undervisningen i naturkunskap och samhällskunskap och bli förebild för andra skolor på Gotland, säger Jan och Allan Larsson

Läs mer om de två priserna via dessa länkar: