Brednäbbad simsnäppa, Gnisvärd, 2015. Foto: Erik Fröding

Östersjödagarna

Uppsala Universitet/Campus Gotland och Forum Östersjön har tagit initiativet till att etablera Östersjödagarna i Almedalen, ett gemensamt arrangemang för organisationer, universitet, myndigheter och internationella institutioner som är engagerade i Östersjöfrågor

Östersjödagarna i Almedalen

Seminarier sedan 2014
Östersjödagarna genomförs varje år under Almedalsveckan sedan 2014. Det är Forum Östersjön och Campus Gotland som är initiativtagare.  På en gemensam plats, i hörsalen i Almedalsbiblioteket, genomförs seminarier kring Östersjöns miljö och näringslivsutveckling och om andra aktuella Östersjöfrågor.

– Det pågår viktig forskning om Östersjöregionens utmaningar på flera olika lärosäten och center runt Östersjön och viktig kunskap finns utspridd i många olika organisationer. Med Östersjödagarna vill vi samla detta betydelsefulla kunnande och belysa och debattera Östersjöns och regionens framtid ur en mängd olika perspektiv, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

I arbetet med att organisera och genomföra Östersjöveckan deltar förutom Forum Östersjön och Uppsala Universitet/Campus Gotland ett flertal organisationer och forskningscentra, bland annat WWF, Hållbara Hav, Naturskyddsföreningen, Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Center, Council of Baltic Sea States, Baltic Sea Action Group, BSAG. Gunilla Rosenqvist, Blå Centrum på Gotland är koordinator.