Östersjöforum

Östersjöforum, som är föreningens rådgivande kommitté består av forskare, beslutsfattare, opinionsbildare och praktiker. Senaste mötet hölls den 29 juni 2019. Kommittén består av ett 70-tal personer och arbetar på tema ”Hållbar blå tillväxt”, dvs synergin mellan miljöpolitik och näringspolitik. Kommittén har ett möte om året, dagen före Almedalsveckan. Det hålls i Forum Östersjön utställningslokaler i Vamlingbo. Mötet fungerar som upptakt till Östersjöveckan i Almedalen. Nästa möte hålls den 27 juni 2020.