Burgsviken från ovan. Foto: Gunnar Britse

Rädda Burgsviken

Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken. Viken sträcker sig från Fide i norr till Burgsvik i söder och gränsar till Öja, Fide och Näs socknar. Den är Gotlands största havsvik, en mil lång och en halv mil bred med 2 mil kust. Den kan beskrivas som en miniatyr av Östersjön – en grund vik, i vilken ett tiotal större vattendrag och två kommunala avloppssystem mynnar ut och tillför näringsämnen. Det som en gång i tiden var attraktiva badstränder och fiskevatten har nu ersatts av vassruggar och igenslammade bottnar. Burgsviken är fortfarande en skönhet, särskilt när solen går ner i väster, men en skönhet i miljömässigt förfall. Projektet syftar till att återskapa en attraktiv havsvik för boende och besökare med badstränder och fiskevatten och att därmed bidra till en uthållig mark- och vattenhushållning.

Våra genomförda och pågående projekt

I denna fil kan du hitta mer information om våra projekt.