Gotlands Havsmiljöförening

Gotlands Havsmiljöförening har till uppgift att stödja och stimulera lokal medborgarstyrd havsförvaltning och utvecklingen av den ”blå näringen” på Gotland. I föreningen ingår intressenter från följande sju vikar: Vägumeviken, Lergrav, Valleviken, Lausviken, Östergarn, Austarviken och Burgsviken.

Sju gotlandsvikar i samverkan

Verksamheten skall enligt stadgarna omfatta:

  • folkbildning och kunskapsutbyte
  • dialog med och inflytande på lokala och nationella myndigheter
  • samverkan med universitet, högskolor och nationella nätverk
  • övergripande projektverksamhet