Burgsviken, 2015. Foto: Erik Fröding

Vatten på Storsudret

Hur får vi vattnet på Storsudret att räcka?

Detta var huvudfrågan på Östersjöforum i Vamlingbo och på Forum Östersjöns seminarium under Östersjödagarna i Almedalen i början på juli. Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade följande fakta som ger en helt ny bild av vattentillgången och risken för vattenbrist:

– Vi har på Storsudret en årsnederbörd på 500 mm (en halv meter!) vilket ger en total nederbördsmängd på 72 miljoner kbm under ett år

– Två tredjedelar avdunstar, kvar blir cirka 24 miljoner kbm

– Vi behöver cirka 200.000 kbm för att försörja Storsudrets fastigheter med vatten; det gäller de nuvarande drygt 800 bebodda fastigheter och de tillkommande cirka 400 fastigheter som anges i översiktsplanen – dvs någon procent av det vatten som vi har tillgång till!

Det är insamling och magasinering av vatten som är den största utmaningen. Det är denna utmaning, som nu ska tas om hand i projekt som leds av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Forum Östersjön. Det är Jan Larsson, Forum Östersjön, Östen Ekengren och Staffan Filipsson från IVL, som leder detta projekt.  Avsikten är att göra Storsudret till testbädd för en rad nya grepp för att ta vara på vattnet. Uppgiften är att behålla mer av nederbörden samtidigt som jordbruksmarken ska fortsatt vara väl dränerad. Hur klarar man av det? Så här svarar Staffan Filipsson, IVL:

”Den automatiska regleringen av vattennivån i diken innebär möjlighet till ökad infiltration av regnvatten ned till grundvattnet. Dessutom skapar regleringen också möjlighet att bevattna grödors rotzoner genom att grundvattennivån kan hållas på önskad nivå. Denna nivå kan dessutom lätt sänkas vid behov, exempelvis under perioder då marken ska beträdas av jordbruksmaskiner. ”

Kunskapen från dessa försök ska komma hela Gotland tillgodo – och andra delar av Sverige där vattenförsörjningen är ett problem. Det kommer att kosta en del, men ansökan om finansiering är redan inlämnad till Vinnova och EU.

SGU:s rapport om vatten på Gotland hittar du på denna länk. Sidorna 67-80 innehåller intressant information om mätningar på Storsudret.